Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu DP 1302G w m. Nowęcin

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1302G w miejscowości Nowęcin.

Całkowita wartość inwestycji: 277.032,46 zł
Dofinansowanie z RFRD: 138.516,00 zł

Data podpisania umowy: listopad 2023 r.