Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G, odcinek m. Janowice - m. Redkowice