Wykaz opłat w punkcie kasowym Starostwa

opłaty obowiązujące od 01.01.2021 roku

Wpłaty gotówkowe realizowane w systemie ELIXIR

na rachunki bankowe w innych bankach krajowych 

za każdą wpłatę

1 % nie mniej niż 4,40 zł i nie więcej niż 500,00 zł

na rzecz Urzędu Skarbowego

za każdą wpłatę

1 % nie mniej niż 8,00 zł 

na cele użyteczne społecznie (fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne, charytatywne i pożytku publicznego) posiadające w tytule dopisek "darowizna"

za każdą wpłatę

0,00 zł

Wpłaty gotówkowe realizowane w systemie SORBNET

za każdą wpłatę

1 % nie mniej niż 60,00 zł i nie więcej niż 500,00 zł

Wpłaty gotówkowe ekspresowe realizowane za pomocą systemu BlueCash/Express Elixir

za każdą wpłatę

1 % nie mniej niż 8,00 zł