Odbiór inwestycji drogowej Łebień - Garczegorze

W piątek, 28 lipca 2023 r. dokonano odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze – DP 1309G od km 13+350 do km 17+550”. Inwestycja dofinansowana została z budżetu państwa w ramach RFRD.

Całość inwestycji kosztowała 6.944.44,44 zł. Środki w ramach dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 3.150.000,00. Różnicę między dofinansowaniem rządowym a kosztem całości inwestycji pokryły wspólnie: Gmina Nowa Wieś Lęborska i Powiat Lęborski.

Roboty zostały wykonane w okresie 24.10.2022 – 30.06.2023, zgodnie z Umową nr 26/2022 z dnia 24.10.2022 r. i zasadami sztuki budowlanej.

W ramach zadania została wzmocniona i poszerzona jezdnia na odcinku 4,2 km oraz wykonano obustronne bitumiczne pobocza o szerokości ok. 0,75 m co polepszy warunki ruchu pieszych i rowerzystów. W Garczegorzu przebudowano również skrzyżowanie dróg w pobliżu marketu handlowego na bezkolizyjne „małe rondo”. Miejscowość uzyskała również nowe ciągi pieszo-rowerowe i przejścia dla pieszych. Na całym przebudowywanym odcinku poprawiono bezpieczeństwo poprzez wybudowanie peronów dla pasażerów komunikacji publicznej, zamontowane bariery drogowe oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome.