• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Starosta

Starosta Lęborski
Teresa OSSOWSKA-SZARA

parter, pok. nr 16

tel. 59 8632 825
e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

Uchwała nr XI/67/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Lęborskiego

Na podstawie § 7 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku w związku z  zarządzeniem nr 13/2015 Starosty Lęborskiego z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie przekazania Wicestaroście Lęborskiemu bezpośredniego nadzoru nad samodzielnymi komórkami organizacyjnymi w Starostwie Powiatowym w Lęborku oraz w związku z  zarządzeniem nr 14/2015 Starosty Lęborskiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przekazania Sekretarzowi Powiatu bezpośredniego nadzoru nad samodzielną  komórką organizacyjną  w Starostwie Powiatowym w Lęborku, Starosta prowadzi sprawy, wydaje decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w sprawach z zakresu działania niżej wymienionych, bezpośrednio nadzorowanych samodzielnych komórek organizacyjnych:

 1. Wydziału Finansowo - Budżetowego,
 2. Wydziału Geodezji,
 3. Wydziału Budownictwa
 4. Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
 5. Wydział Organizacyjny
 6. Referatu Rozwoju i Promocji
 7. Referatu Bezpieczeństwa
 8. Zespołu Audytu i Kontroli
 9. Pełnomocnika ds Ochrony Informacji Niejawnych
 10. Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 11. Zespołu radców Prawnych
 12. Biura Rady Powiatu

 

Tweety użytkownika @PowiatLeborski