Ptasia grypa

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – KOMUNIKAT

Informacja dla rolników oraz hodowców i właścicieli ferm drobiu oraz zarządców obwodów łowieckich w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.