Telefony Alarmowe

112 - numer alarmowy obsługiwany przez operatorów Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Kiedy dzwonić na "112" Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:

pożary,

wypadki drogowe,

kradzieże,

włamania,

w przypadku użycia przemocy,

nagłe omdlenia i utrata świadomości,

poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,

przypadki porażenia prądem,

rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,

inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Pamiętaj! Dzwoniąc na numer alarmowy „112” bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w CPR. Zastanów się – TY też możesz kiedyś potrzebować pomocy! 

Nadal również obowiązują numery alarmowe: 

997 - POLICJA

998 - STRAŻ POŻARNA 

999 - POGOTOWIE RATUNKOWE

991 - POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992 - POGOTOWIE GAZOWE

Osoba zgłaszająca zagrożenie (wypadek) powinna podać:

co się stało, 

gdzie ma miejsce zdarzenie – adres, nazwa obiektu, piętro, 

czy są zagrożeni ludzie, 

swoje nazwisko oraz numer telefonu z którego dzwoni. 

UWAGA!

Nie należy odkładać słuchawki do chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora danej służby, który może mieć dodatkowe pytania istotne dla podjęcia szybkich działań ratowniczych. Po odłożeniu słuchawki odczekać chwile przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

Telefony Alarmowe