Ankieta konsultacji społecznych Powiatu Lęborskiego

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Lęborskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i odesłanie na adres Starostwo Powiatowe, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, lub złożenie w Biurze Obsługi Interesanta (na parterze w budynku Starostwa Powiatowego).

Elektronicznie wypełnioną ankietę można przesłać na adres:

promocja@starostwolebork.pl

Ankiety będą zbierane do 31.05.2014 r.

Ankieta ma na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Powiatu Lęborskiego na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Powiatu, szans oraz zagrożeń związanych z jego rozwojem. 

Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.

Ankieta do pobrania: