Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo

Przebudowa  obejmuje drogę  powiatową nr 1322G na długości: jezdnia 0,1 km i chodnik na długości 0,135 km. Zakres robót obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w m. Kębłowo wraz z robotami towarzyszącymi: przebudową jezdni, chodników, zjazdów, budową wysp rozdziału i peronu autobusowego, oświetleniem przejścia, oznakowaniem pionowym i poziomym oraz zielenią.