Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Lębork, 29.11.2023 r.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.), Starosta Powiatu Lęborskiego ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1
pkt. 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 1. Nazwa i adres organizatora przewozów:

Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84 – 300 Lębork.

 

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym).

 

 1.  
 • rodzaj transportu: transport drogowy – powiatowe przewozy pasażerskie (komunikacja autobusowa).
 • linia komunikacyjna, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjna objęta przedmiotem zamówienia:

 

przedmiotem zamówienia objęte będą poniższe linie komunikacyjne:

 

1. Lębork – Bąsewice

2. Lębork – Janowice

3. Lębork – Siemirowice – Przeryte przez Maszewo Lęborskie

4. Lębork – Łeba przez Sarbsk

5. Lębork – Łebień – Krakulice

6. Lębork – Unieszynko

7. Lębork – Strzeszewo

8. Lębork – Skrzeszewo

9. Lębork – Darżewo

10. Lębork – Oskowo

11. Lębork – Żelazkowo

 

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym: 30.12.2024 r.

 

 1. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

 

 1. Zmiana informacji: na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji zawartych w punkach 1 – 5.

 

 1. Miejsca zamieszczenia ogłoszenia:
 1. Biuletyn Informacji Publicznej https://powiatleborski.bip.gov.pl/,
 2. Tablica główna w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku,
 3. Strona internetowa https://www.powiat-lebork.com/.

 

 

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, 84 – 300 Lębork, Tel.: (59) 863 28 25, (59) 863 28 24, e – mail: sekretariat@starostwolebork.pl.