Łeba

Pomniki przyrody Łeba
Lp. Pomnika Przyrody Gatunek Pomnika Przyrody Gatunet nazwa łacińska Pomiar pierśnicy Wysokość drzewa POWIAT Gmina Miejscowość Obręb ewidencyjny Nr działki ewidencyjnej Ilość obiektów w Pomniku Przyrody Bliższa lokalizacja Własność terenu
1 Dąb szypułkowy Quercus robur 342cm 15,5 m lęborski Łeba m. Łeba 1 616 1 Łeba,”Dąb samotnik” znajduje się przy ul. Mickiewicza 13 ,ok. 25 m na północ od drogi publicznej prywatna działka
2 Dąb szypułkowy Quercus robur 400 cm 16 m lęborski Łeba m. Łeba 2 2/1-L 1 Rąbka – centrum, ok. 20 m na północ od drogi publicznej, wiek ok.200 lat Skarb Państwa- Słowiński Park Narodowy

 

Łeba
Łeba