Przewodnik

Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie lęborskim.

Wykaz instytucji realizujących różne formy pomocy zdrowotnej, psychologiczno – pedagogicznej, społecznej i aktywizacji zawodowej.