Powiat Lęborski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do m. Żarnowska”

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o.
ul. Gdańska 26,
83-300 Kartuzy

Wartość inwestycji: 4.264.353,09 zł
Kwota dofinansowania (Rządowy Fundusz Polski Ład): 3.920.000,00 zł
Pozostałą kwotę inwestycji w równych częściach po 172.176 zł pokryją: Gmina Wicko i  Powiat Lęborski.

W ramach inwestycji zostanie wzmocniona i poszerzona jezdnia na odcinku 2,55 km, od drogi 214 do miejscowości Żarnowska. Wykonany zostanie ciąg pieszo–rowerowy, który poprawi warunki ruchu pieszych i rowerzystów, a instalacja barier drogowych poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi na przebudowywanym odcinku. Droga zyska również nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Planowany termin zakończenia prac zaplanowany został na 30 czerwca 2023 r.