Gmina Wicko

Pomniki przyrody Gmina Wicko

 

Lp.

 

Gatunek

 

Obwód

 

Miejsce występowania

 

Wiek

 

Stan faktyczny

Zdjęcie,

 wizualizacja na mapie

1.

Cis pospolity

 

2,10 m

Wicko,

boisko przy szkole podstawowej

 

Bardzo dobry

dz. 548/7

obr. Wicko

2.

Jesion wyniosły

 

4,17 m

Wicko,

boisko przy szkole podstawowej

 

Bardzo dobry

dz. 548/7

obr. Wicko

3.

Buk czerwony parkowy

 

5,60 m

Przedszkole Gminne
w Wicku

 

Bardzo dobry

dz. 525

obr. Wicko

4.

Dąb szypułkowy

 

6,80 m

Ulinia

we wsi

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 73g

5.

Dąb szypułkowy

 

5,35 m

Ulinia

we wsi

 

Bardzo dobry

dz. 46

obr. Ulinia

6.

Dąb szypułkowy

ARKADIUSZ

6,50 m

Las Ulinia

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 66n

7.

Buk zwyczajny

5,67 m

Ulinia,
 we wsi

 

Dwie sztuki drzew, z czego po jednym pozostała tylko dolna część pnia, a drugi jest zdrowy.

Leśnictwo Strzeszewo 74a

8.

Dąb szypułkowy

 

4,70 m

Las Sasino

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 73s

9.

Dąb szypułkowy

 

6,50 m

Las Sasino

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 97d

10.

Dąb szypułkowy

 

5,10 m

Kopaniewo,

przy bramie b. PGR

 

Umiarkowany – obumarłe niektóre konary poboczne

dz. 57

obr. Kopaniewo

11.

Dąb szypułkowy

 

4,60 m

Kopaniewo,

park b. PGR

 

Bardzo dobry

dz. 56/3

obr. Kopaniewo

12.

Dąb szypułkowy

 

6,06 m

Wrześcienko,

dziedziniec b. PGR

 

Bardzo dobry

dz. 39/7

obr. Wrzeście

13.

Dąb szypułkowy

 

3,80 m

Wrześcienko,

dziedziniec b. PGR

 

Bardzo dobry

dz. 39/9

obr. Wrzeście

14.

Jesion wyniosły

 

6,06 m

Wrześcienko,

park podworski

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Wrzeście

238i

15.

Buk zwyczajny

 

3,76 m

Wrześcienko,

park podworski

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Wrzeście

238i

16.

Buk zwyczajny

(3 szt. drzewa)

 

1) 3,06 m

2) 3,76 m

Wrześcienko,

park podworski

 

Bardzo dobry, jedno drzewo przewrócone.

Leśnictwo Wrzeście

238i

17.

Dąb szypułkowy

(3 szt. drzewa)

 

1) 4,40 m

2) 4,20 m

3) 4,70 m

Wrześcienko,

przy zabudowaniach b. PGR

 

Bardzo dobry

dz. 55/10

obr. Wrzeście

18.

Dąb szypułkowy

(2 szt. drzewa)

 

1) 4,40 m

2) 4,40 m

Wrześcienko,

przy zabudowaniach b. PGR

 

Bardzo dobry

dz. 55/3

obr. Wrzeście

19.

Sosna zwyczajna

 

3,60 m

Charbrowski Bór

 

Korona zdrowa,
fragment pnia odłupany

Leśnictwo Stęknica 164d

20.

Dąb bezszypułkowy

(3 szt. drzew)

1) 3,15 m

2) 4,10 m

3) 3,00 m

Charbrowski Bór

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Stęknica 120h

21.

Dąb bezszypułkowy

(3 szt. drzew)

1) 5,10 m

2) 3,20 m

3) 4,00 m

Charbrowski Bór

 

1) Częściowo spróchniały

2) jeden konar zdrowy, pozostałe suche

3) Częściowo spróchniały

Leśnictwo Stęknica 120h

22.

Dąb szypułkowy

(2 szt. drzew)

1) 4,70 m

2) 3,75 m

Charbrowski Bór

 

1) Częściowo spróchniały, podmurowany

2) Dziuplasty, korona zdrowa, odłupany jeden konar

Leśnictwo Stęknica 165a

23.

Dąb szypułkowy

2,90 m

Charbrowski Bór

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Stęknica 120f

24.

Dąb szypułkowy

 

4,45 m

Charbrowski Bór, Las Bór,

osada leśna

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Stęknica 121b

25.

Sosna zwyczajna 

3,10 m

Charbrowski Bór, Las Bór,

osada leśna

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Stęknica 121c

26.

Modrzew europejski

(2 szt. drzew)

 

1) 3,00 m

2) 2,65m

Charbrowski Bór, Las Bór,

osada leśna

 

1) Bardzo dobry, pęknięta strzała od uderzenia pioruna

2) Bardzo dobry

Leśnictwo Stęknica 164d

27.

Dąb szypułkowy

(2 szt. drzew)

 

1) 2,80 m

2) 3,80 m

Charbrowski Bór, Las Bór,

osada leśna

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Stęknica 120h

28.

Dąb szypułkowy

 

 5,10 m

Las Bór

 

Spróchniały

Leśnictwo Stęknica 55h

29.

Dąb szypułkowy

 

6,60 m

Szczenurze,

park wiejski

 

Bardzo dobry

dz. 316

obr. Szczenurze

30.

Cis pospolity

 

0,60 m

Szczenurze,

park wiejski

 

Bardzo dobry

dz. 316

obr. Szczenurze

31.

Kasztan jadalny

 

2,46 m

Szczenurze,

park wiejski

 

Bardzo dobry

dz. 316

obr. Szczenurze

32.

Jesion wyniosły

 

3,50 m

Szczenurze,

park wiejski

 

Bardzo dobry

dz. 316

obr. Szczenurze

33.

Jesion Wyniosły

 

3,40 m

Roszczyce,

ok.150m na pd. od kościoła

 

Bardzo dobry

dz. 47/19

obr. Roszczyce

34.

Dąb szypułkowy

 

5,20 m

Roszczyce,

ok.120m na pn. od kościoła przy stawku

 

Bardzo dobry

dz. 51/20

obr. Roszczyce

35.

Jesion Wyniosły

 

3,42 m

Roszczyce,

 przy kościele

 

Bardzo dobry

dz. 47/25

obr. Roszczyce

36.

Wiąz górski

 

1,32 m

Roszczyce,

 przy kościele

 

Obumarły

dz. 48

obr. Roszczyce

37.

Dąb szypułkowy

 

4,10 m

Roszczyce,

 przy kościele

 

Bardzo dobry

dz. 47/18

obr. Roszczyce

38.

Dąb szypułkowy

 

4,70 m

Roszczyce,

 przy kościele

 

Bardzo dobry

dz. 47/16

obr. Roszczyce

39.

Dąb szypułkowy

 

4,90 m

Roszczyce,

 przy kościele

 

Bardzo dobry

dz. 48

obr. Roszczyce

40.

Buk zwyczajny

 

4,55 m

Roszczyce,

 przy kościele

 

Bardzo dobry

dz. 48

obr. Roszczyce

41.

Buk zwyczajny

5,80 m

Las Strzeszewo

 

Dobry, jeden z głównych pieni odłamany.

Leśnictwo Strzeszewo 229h

42.

Buk zwyczajny

 

5,20 m

Las Strzeszewo

 

Dobry, jeden z głównych pieni odłamany.

Leśnictwo Strzeszewo 229h

43.

Buk zwyczajny

 

4,60 m

Las Strzeszewo

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 222a

44.

Buk zwyczajny

 

5,15 m

Las Strzeszewo

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 224g

45.

Dąb szypułkowy

 

5,60 m

Las Strzeszewo, przy leśniczówce

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 219k

46.

Buk zwyczajny

 

3,80 m

Las Strzeszewo

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Strzeszewo 205g

47.

Buk zwyczajny

 

4,00 m

Las Strzeszewo

 

Bardzo dobry, 2 szt. drzewa

1 przewrócony w stanie rozkładu.

Leśnictwo Strzeszewo 227f

48.

Jesion wyniosły

 

4,60 m

Strzeszewo,

 przy pałacu

 

Bardzo dobry

dz. 200/21

obr. Wojciechowo

49.

Buk zwyczajny

 

3,45 m

Maszewko,

Las Wrzeście,

park wiejski

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Wrzeście

234i

50.

Daglezja zielona

3,35 m

Maszewko,

Las Wrzeście,

park wiejski

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Wrzeście

234i

51.

Kasztan jadalny

 

3,50 m

Maszewko,

Las Wrzeście,

park wiejski

 

Obumarły główny pień (występuje wyraźna dziupla próchnicza, pień nadpalony), na wysokości 3 m od głównego pnia odchodzą żywe ulistnione konary

Leśnictwo Wrzeście

234i

52.

Dąb szypułkowy

(7 szt. drzew)

1) 3,55 m

2) 3,70 m

3) 3,78m

4) 3,72 m

5) 3,88 m

 6) 4,53 m

7) 4,35 m

Maszewko,

Las Wrzeście,

obr. Łeba

park wiejski

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Wrzeście
234h i 234g

53.

Dąb szypułkowy

 

4,16 m

Las Wrzeście

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Wrzeście

251o

54

Buk zwyczajny

5,17 m

Las Wrzeście

 

Bardzo dobry

Leśnictwo Wrzeście

238c

 

Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko
Gmina Wicko