Nowe środki z Polskiego Ładu

Utworzono: 19-09-2023

Prawie 19 mln zł zasili samorządy regionu lęborskiego w ramach podziału środków w szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. W ramach ogólnej kwoty, prawie 4 mln zł trafi do powiatu lęborskiego na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez Lęborski Związek Powiatowo-Gminny.

Uroczyste wręczenie promes na przyznane środki zorganizowane zostało w minioną sobotę (16.09) w lęborskim ratuszu przy udziale samorządowców reprezentujących wszystkie gminy powiatu i radnej sejmiku wojewódzkiego Mirosławy Kaczyńskiej. Największe środki spośród jednostek samorządu terytorialnego, bo 3.880.800 zł otrzymał Powiat Lęborski. Zostaną one przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej nr 1322G w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową 1316G. 3 mln zł trafią do gminy Nowa Wieś Lęborska, gdzie pozwolą sfinansować pierwszy etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kębłowie Nowowiejskim, Łowczu i Nowej Wsi. Pieniędzy wystarczy również na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Janowicach. O 2.450.000 zł zwiększą się możliwości wydatków inwestycyjnych Łeby. Zostaną przeznaczone na modernizację pomieszczeń przy szkole podstawowej, zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu dla potrzeb mieszkańców. Nieco mniej od Łeby, bo 2.447.000 otrzymała gmina Wicko. Środki przyznane w ramach Polskiego Ładu wesprą budowę i wyposażenie świetlic w Maszewku i Roszczycach. Roboty termomodernizacyjne będą mogły być wykonane w placówkach oświatowych gminy Cewice. Tam trafi 2.352.000 zł na sfinansowanie termomodernizacji szkół w Łebuni i Maszewie Lęborskim. Miasto Lębork, dzięki środkom z Polskiego Ładu w wysokości 862.400 zł zrealizuje budowę ulicy 8 Maja wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu.

Największe środki w szóstej edycji RPIS otrzymał Lęborski Związek Powiatowo-Gminny - najmłodszy twór skupiający samorządy powiatu lęborskiego właśnie w celu reprezentowania wspólnych interesów członków związku np. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań służących rozwojowi społeczności lokalnej. Chociaż Związek funkcjonuje „na pełnych obrotach” zaledwie pół roku, już otrzymał środki, o które wnioskował na wspólne międzygminne inwestycje w ramach RPIS. Wartość przyznanych środków na przedsięwzięcia firmowane przez LZPG stanowią największy procent w bieżącym rozdaniu środków dla regionu lęborskiego, osiągając kwotę 3.920.000 zł. Pozyskane środki umożliwią realizację inwestycji drogowych oraz podniesienie standardów edukacyjnych w placówkach oświatowych oraz opiekuńczych na terenie działania Związku.

Na spotkanie z samorządowcami w lęborskim ratuszu, informację o podziale środków w ramach Polskiego Ładu przywiózł minister, rzecznik rządu RP Piotr Müller. Jak podkreślił podczas wystąpienia, Rządowy Program Inwestycji Strategicznych należy do czołówki priorytetowych programów realizowanych i rozwijanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem ministra, realizacja RPIS doskonale wspiera inwestycje realizowane na terenach poza obszarami wielkich miast, skutecznie wdrażając zasadę zrównoważonego rozwoju.

Korzyści ze środków napływających do poszczególnych gmin, powiatu i związku – jako wspólnej reprezentacji samorządów regionu lęborskiego podkreśla wicestarosta Edmund Głombiewski. – To kolejne rozdanie rządowych środków służących wspieraniu inwestycji na naszym terenie. Cieszę się, że pierwsze owoce przyniosła współpraca pomiędzy gminami przy udziale powiatu, ponieważ dodatkowe środki inwestycyjne otrzymał właśnie Lęborski Związek Powiatowo-Gminny. Jak widać, razem można więcej – dodaje wicestarosta E. Głombiewski, a jednocześnie przewodniczący Lęborskiego Związku Powiatowo-Gminnego.