Zasady zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego

Zasady zachowania się w

Pożar jest niekontrolowanym procesem spalania występującym w miejscach do tego nie przeznaczonych, który w zależności od rozwoju może spowodować powszechne zagrożenie dla życia.
Najczęstszą przyczyną pożarów są:

 •     zwarcia instalacji elektrycznych,
 •     wyładowania atmosferyczne,
 •     działania człowieka.

Przed wystąpieniem pożaru
W miarę możliwości:

 • zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarczym wykrywacze dymów (pożarów) i eksploatuj je zgodnie z instrukcją,
 • zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi (przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji).

Ponadto:

 •     zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 Straży Pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze,
 •     określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznaj z nimi domowników, a nawet przetrenuj rodziną taką ewakuację (powinny być ustalone co najmniej dwie drogi ewakuacji),
 •     poinstruuj rodzinę że podczas ucieczki z miejsc objętych pożarem należy się przemieszczać blisko przy podłodze,
 •     nie dopuszczaj do nagromadzenia się stert gazet i czasopism w domu i obejściu oraz utrzymuj czystość pomieszczeń,
 •     sprawdź instalację elektryczną, czy nie jest wadliwa. Sprawdź przedłużacz i gniazdka oraz domowe urządzenia elektryczne (odbiorniki energii). Nie dokonuj napraw instalacji elektrycznej samodzielnie,
 •     nie przeciążaj sieci elektrycznej. Nie włączaj kilku odbiorników do jednego gniazdka. Używaj rozgałęźników, zaopatrzonych w bezpieczniki w celu uniknięcia krótkich spięć,
 •     nie używaj nigdy benzyny, ropy oraz innych paliw i podobnych materiałów wewnątrz budynków – przechowuj je w dobrze wentylowanych pomieszczeniach w odpowiednich pojemnikach. Po użyciu usuń wszelkie nasączone palnymi cieczami szmaty i materiały,
 •     nigdy nie pal w pobliżu paliw płynnych,
 •     skontroluj domowe źródła ogrzewania, czy nie są uszkodzone lub wadliwe, czy są czyste i działają dobrze, czy przewody kominowe, paleniska i piece są sprawne. Wezwij kominiarza,
 •     zachowaj ostrożność, gdy używasz zastępczych źródeł ogrzewania, takich jak przenośne grzejniki elektryczne i gazowe, piecyki: naftowe, na drewno i węgiel:
  • upewnij się czy wentylacja zewnętrzna jest właściwa,
  • umieszczaj grzejniki nie bliżej niż 50 cm od materiałów palnych,
  • sprawdź, czy podłoga i pobliski fragment ściany są dobrze izolowane,
  • używaj odpowiedniego paliwa, właściwego dla danego piecyka, zgodnie z instrukcją producenta,
  • gromadź popiół w metalowych pojemnikach w oddaleniu od budynków,
  • dopilnuj by otwarty ogień nie dotykał materiałów ścian i materiałów palnych (firany, zasłony, meble i inne),
  • zainstaluj niepalny ekran przed frontem paleniska kominka,
  • zapoznaj rodzinę i siebie z położeniem głównego wyłącznika energii elektrycznej i bezpieczników elektrycznych, zaworu instalacji gazowej oraz jak je wyłączyć w razie wypadku.

Podczas gaszenia pożaru
Używaj wody lub gaśnic do gaszenia małych ognisk pożaru:

 • nigdy nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować,
 • jeśli nie jesteś pewien, czy potrafisz ugasić, zabierz wszystkich z domu i wezwij Straż Pożarną od sąsiadów lub z budki telefonicznej.
 • nigdy nie gaś urządzeń elektrycznych wodą. Używaj tylko i wyłącznie gaśnic, przeznaczonych do gaszenia instalacji elektrycznych,
 • palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni, ugaś solą kuchenną lub sodą oczyszczoną albo przykryj naczynie przykrywką, o ile ogień powstał w naczyniu (np. w garnku, patelni itp.),
 • gdy zapaliło się twoje ubranie, zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia. Ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,
 • śpij przy drzwiach zamkniętych. Gdy Cię obudzi sygnał pożaru, np. dźwięk wykrywacza dymów, swąd dymu czy inne objawy, zbadaj drzwi zanim je otworzysz: jeżeli drzwi są zimne, wyjdź natychmiast w gotowości do czołgania się,
 • dym i gorące powietrze unoszą się do góry. Powietrze jest bardziej czyste i chłodne przy podłodze, jeżeli drzwi są gorące uciekaj przez okno pod warunkiem, że jest to możliwe jeżeli nie możesz uciec, trzymaj białe lub jasne prześcieradło (obrus itp.) w oknie, wzywając w ten sposób na pomoc strażaków (ratowników),
 • opuszczając mieszkanie zadbaj, aby zrobili to z tobą twoi podopieczni.

Po odwołaniu zagrożenia pożarowego

 • nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku, zanim właściwe służby (władze, straż) nie stwierdzą, że jest bezpieczny,
 • jeśli wchodzisz do osłabionego przez pożar budynku, uważaj na oznaki dymu i gorąca,
 • nie włączaj instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczeniu) po pożarze przed sprawdzeniem przez elektryka,
 • jeśli z jakiegoś powodu wyłączony został główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ gazu do sieci zasilającej do budynku – to w razie ponownego jego włączenia, wezwij upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służby gazowniczej,
 • zachowaj czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy,
 • bądź w kontakcie z władzami gminy oraz organizacjami pomagającymi poszkodowanym, gdyż możesz potrzebować żywności, lekarstw, odzieży czy miejsca do spania,
 • skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy twoje mieszkanie, twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru,
 • jeśli jesteś najemcą lub dzierżawcą powiadom właściciela,
 • zabezpiecz osobiste przedmioty lub przenieś je na inne miejsce,
 • wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomieni. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno też ponownie zamrażać rozmrożonej żywności,
 • jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległy oddziaływaniu pożaru nie próbuj ich otwierać. W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoką temperaturą wnętrza sejfu (skrzyni) może spowodować zapalenie się zawartości,
 • jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdzą, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy opuścić dom:
  • powiadom policję o konieczności opuszczenia domu, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę,
  • zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterię).

O fakcie opuszczenia mieszkania (domu) poinformuj krewnych, przyjaciół, straż pożarną, policję, zakład pracy, szkołę oraz inne instytucje i osoby, związane współpracą z interesami z Tobą.