Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

1407.2020
Fundusz Dróg Samorządowych
Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

1409.2020
Rządowy Fundusz Inwestycji
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

0605.2022
Przedsięwzięcie Ministra
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

Powiat Lęborski  w ramach realizacji przedsięwzięcia ,,Poznaj Polskę", otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej w wysokości 15 000 zł.

1605.2022
"Za życiem"
"Za życiem"

Powiat Lęborski w latach 2022-2026 otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

2205.2023
Przedsięwzięcie Ministra
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

Powiat Lęborski otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w postaci dotacji celowej w ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 39.032 zł. Wkład własny Powiatu Lęborskiego został zapewniony przez rodziców uczestników wycieczek i wyniósł 14.126 zł. Całkowita wartość zadania to 53.158 zł.

2912.2023
Przedsięwzięcie Ministra
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: Wektory życia

Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

0805.2024
Program CYBER. MIL z klasą
Program CYBER. MIL z klasą

Prowadzenie i utworzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach 2023/24 oraz 2024/25