Przebudowa drogi powiatowej nr 1311G, odcinek m. Janowice - m. Redkowice - II etap

23 września 2021 r. dokonano odbioru i oddano do użytku odcinka 4,746 km drogi powiatowej nr 1311G. Całość inwestycji na oddanym do użytku odcinku kosztowała 2.026.101,05 zł. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1.013.050 zł. W ramach przebudowy wykonano poszerzenia, zjazdy i perony autobusowe z kostki betonowej. Droga zyskała wzmocnienie geosyntetyczne i nową nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej z warstwą wyrównującą i 4-centymetrową warstwą ścieralną. Ponadto wymieniono przepusty drogowe i zadbano o elementy umożliwiające migrację zwierząt. Perony autobusowe zostały wyposażone w zabezpieczające bariery.

Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr
Przebudowa drogi powiatowej nr