Bezzwrotny grant na rozwój pomysłu na e-biznes dla MŚP i startupów

Od 1 maja do 30 czerwca trwać będzie nabór wniosków w ramach programu EuropeanPioneers. EuropeanPioneers to program dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów, które chcą pozyskać bezzwrotny grant na rozwój swojego pomysłu na e-biznes.

Oprócz wsparcia finansowego ze środków UE, organizatorzy zapewniają uczestnikom programu bezpłatny dostęp do nowoczesnych technologii FIWARE i wszechstronne doradztwo biznesowe. Program ma zasięg europejski. Z dofinansowania o łącznej wartości ponad 4,5 mln euro skorzystają autorzy 25 projektów.

Warunki uczestnictwa w Programie:

  • Posiadanie statusu małego bądź średniego przedsiębiorstwa, 
  • Złożenie aplikacji w języku angielskim, 
  • Rozwiązanie technologiczne przedsiębiorstwa MUSI BYĆ oparte o technologię FIWARE.

Korzyści uczestnictwa w Programie to m.in.:

  • Od 50 000 do 250 000 euro bezzwrotnego dofinansowania na realizację pomysłu; 
  • Warsztaty, seminaria online i wsparcie mentorów z całej Europy; 
  • Kontakty biznesowe z potencjalnymi inwestorami i funduszami venture capital; 
  • Bezpłatny dostęp do innowacyjnych technologii FIWARE; 
  • Pomoc techniczna ekspertów EuropeanPioneers.

Potencjalnych Beneficjentów chcących zmaksymalizować swoją szansę na pozyskanie dotacji, zainteresowanych kompleksowym wsparciem w zakresie przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej zapraszamy do kontaktu z Panią Agnieszką Pasztaleniec-Szczerkowską, Z-cą Dyrektora Działu Konsultingu i Rozliczeń – Agencja Rozwoju Pomorza w Gdańsku, tel. 607 970 007, e-mail: agnieszka.pasztaleniec-szczerkowska@arp.gda.pl.