Strategia Rozwoju i Finansowania Ekonomii Społecznej dla Powiatu Lęborskiego na lata 2015-2020

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadząca Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku opracowała Strategię Rozwoju i Finansowania Ekonomii Społecznej dla Powiatu Lęborskiego na lata 2015-2020.

Cele i kierunki działań zawarte w Strategii Rozwoju i Finansowania Ekonomii Społecznej powstały na podstawie wypracowanej analizy SWOT oraz analizy ankiet. Nawiązują również do Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.