Przedszkole bliskie - edukacja elementarna w miejscu zamieszkania dziecka

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do edukacji poprzez propagowanie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Wicko. 

Łącznie funkcjonować będzie 6 oddziałów przedszkolnych.

Do każdego z nich uczęszczać będzie 12 dzieci w wieku od 3-5lat.

Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 15 godzin tygodniowo przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.

Dodatkowo przewidziano konsultacje z logopedą.