Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów z zespołu szkół w Wicku

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego