Regulamin zwrotu kosztów związanych z wyjazdami realizowanymi w ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY”

22 marca 2017 r..


W dniu 22 marca Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął regulamin zwrotu kosztów związanych z wyjazdami realizowanymi w ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Regulamin określa zasady zwrotu niezbędnych kosztów ponoszonych w związku z realizowanymi wyjazdami edukacyjnymi uczniów z opiekunami do szkół wyższych i innych podmiotów.