Bezpłatne spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na szkolenia”

Utworzono: 04-08-2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na szkolenia”.

W programie spotkania m.in. omówienie:

  • możliwości wsparcia przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usług doradczo-szkoleniowych:

      -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

      -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

      -  Rejestr Usług Rozwojowych,

      -  Krajowy Fundusz Szkoleniowy,

  • wsparcia dla przedsiębiorstw oferowanego przez Instytucje Otoczenia Biznesu,
  • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Spotkanie odbędzie się 5 sierpnia (środa) w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego),  sala konferencyjna nr 3, piętro I, w godz. 10:00 – 13:00.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl do dnia 3 sierpnia 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (59) 846 81 15 lub (59) 846 81 14.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy:

http://pomorskiewunii.pl/-/spotkania-informacyjne-sroda-z-funduszami-dla-przedsiebiorstw-na-szkolenia-

„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Bezpłatne spotkanie