• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

20 lat Iskierki

20-lecie istnienia obchodzi w tym roku Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski „Iskierka Nadziei”. Uroczyste podsumowanie 20-lecia odbyło się przy udziale władz Powiatu Lęborskiego, Miasta Lęborka, zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń oraz podopiecznych stowarzyszenia.

Niepodległościowe uroczystości

Uroczystości przy Skwerze Orła Białego poprzedziła msza w Sanktuarium św. Jakuba Ap. koncelebrowana przez o. Romana Ziołę, ks. Andrzeja Żura i ks. Rafała Cieszyńskiego. W homilii o. Zioła przywołał słowa Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego, zawierające wezwanie do wspólnej odpowiedzialności za ojczyznę i budowania jej dobra, do przedłożenia dobra narodu nad dobro osobiste.  

Capstrzyk i wieczornice

Oficjalne obchody Święta Niepodległości w Lęborku to nie tylko uroczystości odbywające się 11 listopada. Poprzedzają je inne uroczystości związane z niepodległościowym świętowaniem oraz miejscami i osobami związanymi w Lęborku z drogami do wolności. W uroczystościach uczestniczył Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski, przedstawiciele samorządu powiatowego i władze miejskie.  

Defibrylator w starostwie już dostępny

W Starostwie Powiatowym w Lęborku obradowała Komisja Bezpieczeństwa na temat „Oceny stanu przygotowań i możliwości działania powiatowych służb inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w okresie sezonu zimowego – 2019/2020 r.”   

Zielony Lębork 2019

 Przedstawiamy Państwu kolejną, barwną i co najważniejsze, związaną z naszym regionem wystawę pn. "Zielony Lębork 2019". Autorami tych niezwykłych obrazów są uczestnicy Małej Akademii Sztuk Plastycznych, której nad rozwojem tych młodych talentów czuwa Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku, Pani Alina Walkusz.