• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów, do prac w komisji konkursowej w ramach ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku i w 2020 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.

Kondolencje

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska. Ofiarą bandyty został człowiek, który na przestrzeni lat zrobił bardzo wiele dla Miasta Gdańska, który poprzez wiele swych działań starał się jednoczyć, a nie dzielić, który budował, a nie rujnował, wielkiego formatu demokrata i humanista. Cześć Jego pamięci. Głębokie wyrazy współczucia dla Rodziny, władz samorządowych Miasta Gdańska i wszystkich gdańszczan.  

Orkiestrowo w powiecie lęborskim

Powiat lęborski, jak co roku, stał się miejscem, w którym odbywały się licytacje, imprezy i uliczne kwesty w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. XXVII Finał służył gromadzeniu środków na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Szacunkowe wyniki zbiórki w powiecie lęborskim to ok. 250 tysięcy zł.  

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku przystąpił do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (IV)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, mającego na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia 267 młodych osób (187K,80M) w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.  


Tweety użytkownika @PowiatLeborski