Aktualności

2307.2021
Mikołaj Bazyli Ochman
Mikołaj Bazyli Ochman pełniącym funkcję Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska

Z dniem 16.07.2021 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wyznaczył Pana Mikołaja Bazylego Ochmana do pełnienia funkcji Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. Na zastępcę powołano pełniącego dotychczas tę funkcję Wojciecha Guźniczaka

2207.2021
Konsultacje programu
Konsultacje programu współpracy na 2022 rok

Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2022 rok.

2207.2021
XX lat Lęborskiego
XX lat Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakub

XX-letnią działalnością może pochwalić się  Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła, które w dniu wczorajszym obchodziło swój jubileusz.

2107.2021
Zaszczep się w Gminie Cewice
Zaszczep się w Gminie Cewice

1 sierpnia 2021r. w Siemirowicach będzie możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 jednorazową dawką szczepionki Janssen firmy Johnson & Johnson. Akcja szczepień odbędzie się w godzinach 10:00 – 14:30, na placu przy kościele. Tego dnia odbędzie się także odpust parafialny.  Msza odpustowa rozpocznie się o godz. 11:00 w kościele p.w. św. Ignacego Loyoli w Siemirowicach. Podczas odpustu parafialnego odbędzie się festyn
z atrakcjami dla dzieci oraz z grillem i grochówką. Zapraszamy do Gminy Cewice.

2007.2021
20 tysięcy złotych nagrody za
20 tysięcy złotych nagrody za informacje, które pozwolą zatrzymać poszukiwanego Jacka Jaworka

Jacek Jaworek jest poszukiwany listem gończym w związku z podejrzeniem dokonania potrójnego zabójstwa. Jeśli ktoś ma informacje na jego temat, proszony jest o pilny kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod numerem telefonu 798 031 306. Gwarantujemy anonimowość.

1607.2021
Powiatowa Rada Rynku Pracy w
Powiatowa Rada Rynku Pracy w starostwie

16 lipca 2021 r. od godzin rannych, w sali obrad Starostwa Powiatowego w Lęborku, obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy. Spotkanie zainaugurowała Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska wraz z Przewodniczącą Renatą Kępińską.

1507.2021
Umowa na roboty budowlane
Umowa na roboty budowlane konstrukcji dachu wieży kościoła jakubowego podpisana

14 lipca br. Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska wraz z o. Robertem Wołyńcem, proboszczem Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku, podpisali umowę na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych, które realizowane będą  w  kościele parafialnym.

1207.2021
Synoptycy ostrzegają
Synoptycy ostrzegają
Strefa burz wkroczyła do regionu pomorskiego od południa i powoli przemieszcza się na północ. Natężenie opadów w burzach wynosi około 10 mm/10 min. Nie wykluczone występowanie opadów gradu. Stacje pomiarowe nie odnotowały znaczących porywów wiatru, lecz nie wyklucza się ich wystąpienia. W ciągu najbliższych godzin prognozuje się występowanie burz z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie 40 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.
0907.2021
Zmienione Zasady
Zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

zostały dostosowane do wytycznych w sprawie przedłużenia okresu zawieszenia sankcjonowania naruszeń oraz uszczegółowiające procedurę w przypadku dobrowolnego stosowania przez Beneficjenta trybu wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych.

0807.2021
Lęborskie DPS-y otrzymały
Lęborskie DPS-y otrzymały blisko 70 tys. zł ze środków NFZ na walkę z koronawirusem

Domy Pomocy Społecznej w Lęborku otrzymały kolejne wsparcie finansowe na działalność związaną z przygotowaniem i zabezpieczeniem przed wzrostem zakażeń wywołanych patogenem SARS-CoV-2  . Tym razem, środki finansowe pochodzą z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

0807.2021
Realizacja grantu w ramach
Realizacja grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W ramach Grantu wsparciem zostało objętych 9 pracowników Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku oraz  Domu Pomocy Społecznej Nr 2, których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski. Otrzymany Grant został przeznaczony na wypłatę 4-miesięcznych dodatków dla pracowników (pielęgniarek)

0707.2021
Uwaga!!! Prognozowane ulewne
Uwaga!!! Prognozowane ulewne deszcze oraz porywisty wiatr
IMiGW - Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzega przed prognozowanymi burzami, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu oraz silne porywy wiatru (do 90 km/h).
Ostrzeżenie dotyczy dnia dzisiejszego, tj. 7.07.2021 r. , w godz. 11.00- 22.00.
Obejmuje następujące powiaty: lęborski, bytowski, człuchowski oraz słupski.
0707.2021
Profilaktyczna mammografia
Profilaktyczna mammografia

10 lipca – w sobotę, przy Starostwie Powiatowym w Lęborku zaparkuje mammobus. Bezpłatne badania mammograficzne będą mogły wykonać panie w wieku 50-69 lat. Na badanie obowiązuje rejestracja telefoniczna lub e-mailowa.

0607.2021
Przekazanie samochodu
Przekazanie samochodu kwatermistrzowskiego oraz aktu włączenia jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego

Od 5 lipca br. Ochotnicza Straż Pożarna w Wicku może pochwalić się większą flotą pojazdową, z racji przekazania przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, samochodu kwatermistrzowskiego. Ponadto podczas uroczystej zbiórki, Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Dariusz Żywicki. Wręczył Wójtowi Gminy Wicko, Dariuszowi Waleśkiewiczowi oraz  przedstawicielom jednostek Ochotniej Straży Pożarnej w Strzeszewie i Wicku, akt włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.