Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

Utworzono: 14-09-2015

dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” na lata 2014 - 2020

 

W ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” na
lata 2014 – 2020, na obszarze wszystkich Gmin, które obejmuje strategia odbędą się
w najbliższych tygodniach pierwsze spotkania konsultacyjne, na które serdecznie zapraszamy
mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych
rozwojem naszego obszaru.
Poniżej harmonogram spotkań:

Zaproszenie na spotkania