Badania mężczyzn w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego

Badania mężczyzn w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego

Badaniami objęci są mężczyźni od 40 roku życia, zamieszkali na terenie powiatu lęborskiego. W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

  • rejestracja w Poradni Chirurgicznej,
  • badanie PSA w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,
  • badanie USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
  • konsultacja lekarska z badaniem klinicznym i omówieniem wyników.

Na badania w zakresie wczesnego wykrywania raka prostaty pacjenci zgłaszają się osobiście do Centralnej Rejestracji Poradni Specjalistycznej SPS ZOZ w Lęborku (budynek dawnego Oddziału Psychiatrycznego), codziennie w godzinach od 8.00 do 15:00. Wejście do Poradni Specjalistycznej od ul. Wybickiego, ul. Zwycięstwa lub głównym wejściem do szpitala od ul. Węgrzynowicza.

W momencie rejestracji pacjent otrzyma skierowanie na wykonanie badań. W sytuacjach wyjątkowych rejestracji można dokonać również telefonicznie – w Centralnej Rejestracji SPSZOZ w Lęborku pod nr telefonu 59 8635 289 lub 59 8635 283, jednak niezwłocznie należy zgłosić się po odbiór skierowania na badania.

Badania mężczyzn w zakresie