Bezpłatne badania profilaktyczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego

 

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LĘBORSKIEGO W 2024 ROKU

 1. Badania mężczyzn w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego

Badaniami objęci są mężczyźni od 40 roku życia, zamieszkali na terenie powiatu lęborskiego. W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

 • rejestracja w Poradni Chirurgicznej,
 • badanie PSA w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • badanie USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
 • konsultacja lekarska z badaniem klinicznym i omówieniem wyników.

Na badania w zakresie wczesnego wykrywania raka prostaty pacjenci zgłaszają się osobiście do Centralnej Rejestracji Poradni Specjalistycznej SPS ZOZ w Lęborku (budynek dawnego Oddziału Psychiatrycznego), codziennie w godzinach od 8.00 do 15:00. Wejście do Poradni Specjalistycznej od ul. Wybickiego, ul. Zwycięstwa lub głównym wejściem do szpitala od ul. Węgrzynowicza.

W momencie rejestracji pacjent otrzyma skierowanie na wykonanie badań. W sytuacjach wyjątkowych rejestracji można dokonać również telefonicznie – w Centralnej Rejestracji SPSZOZ w Lęborku pod nr telefonu 59 8635 289 lub 59 8635 283, jednak niezwłocznie należy zgłosić się po odbiór skierowania na badania.

 

 1. Badania niemowląt w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych

Badaniami objęte są wszystkie niemowlęta zamieszkałe na terenie powiatu lęborskiego kwalifikujące się do badania
w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku. W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

 • porada lekarska,
 • badanie USG stawów biodrowych,
 • wypisanie skierowania (w zależności od diagnozy) celem zaopatrzenia w pomocowe środki zaopatrzenia ortopedycznego.

O możliwości skorzystania z bezpłatnych badań rodzice będą informowani po raz pierwszy przy wypisie noworodka z SPSZOZ w Lęborku, następnie zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem przesłanym pocztą. Rodzice dzieci urodzonych w innych szpitalach, a zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego mogą rejestrować się telefonicznie w Centralnej Rejestracji Poradni Specjalistycznej SPSZOZ w Lęborku (budynek dawnego Oddziału Psychiatrycznego) pod nr telefonu 59 8635 289 lub 59 8635 283, lub zgłaszać się osobiście.

Badania są realizowane we wtorki i czwartki o godzinie 7:30 w gabinecie lekarskim na parterze budynku Poradni Specjalistycznych.

 

 1. Badania obrazowe piersi w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu piersi

Badaniami objęte są kobiety z terenu powiatu lęborskiego, w wieku 34-44 lat, które w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonanych badań USG piersi oraz kobiety po 75. roku życia, które w ciągu 24 miesięcy nie miały wykonanego badania mammograficznego. W ramach jednego badania profilaktycznego zostaną wykonane następujące czynności:

 • zebranie wywiadu,
 • kwalifikacja do wykonania odpowiedniego badania (USG piersi, mammografia lub oba badania równoczasowo — w zależności od wieku kobiety, obciążenia dziedzicznego oraz budowy piersi),
 • wykonanie badania (USG, mammografia),
 • wydanie wyniku przeprowadzonego badania,
 • ustalenie czasu wykonania następnego badania profilaktycznego lub w sytuacji stwierdzenia patologii wymagającej leczenia – stosowne skierowanie pacjentki.

Na badania można rejestrować się telefonicznie pod nr 59 8 635 227 lub osobiście w rejestracji Pracowniach Diagnostyki Obrazowej SPS ZOZ w Lęborku (I piętro – RTG), od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

Bezpłatne badania