Bezpłatne badania profilaktyczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego

Bezpłatne badania profilaktyczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego w 2022 roku, finansowane przez Powiat Lęborski.

 1. Badania mężczyzn w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu gruczołu krokowego.

Badaniami objęci są mężczyźni od 40 roku życia, zamieszkali na terenie powiatu lęborskiego.

W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

 1. badanie kliniczne w Poradni Chirurgicznej,
 2. badanie PSA w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,
 3. badanie USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej,
 4. konsultacja lekarska z omówieniem wyników.

Na badania w zakresie wczesnego wykrywania raka prostaty mężczyźni zgłaszają się osobiście do

Centralnej Rejestracji Poradni Specjalistycznej /w budynku dawnego oddziału Psychiatrycznego SPSZOZ

w Lęborku / codziennie w  godzinach od 8.00 – 15:00.

Wejście do Poradni Specjalistycznej od ul. Wybickiego, ul. Zwycięstwa lub głównym wejściem do szpitala od

ul. Węgrzynowicza.

W momencie rejestracji pacjent otrzyma skierowanie na wykonanie badań. W sytuacjach wyjątkowych rejestracji można dokonać również telefonicznie - w centralnej rejestracji SPSZOZ w Lęborku - nr telefonu 59 8635 289, 59 8635 283, jednak niezwłocznie należy zgłosić się po odbiór skierowania na badania.

 

 1. Badania niemowląt w zakresie wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych.

Badaniami objęte są wszystkie niemowlęta zamieszkałe na terenie powiatu lęborskiego kwalifikujące się do badania
 w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

W ramach jednego badania wykonane zostaną następujące czynności:

 1. porada lekarska,
 2. badanie USG stawów biodrowych,
 3. wypisanie skierowania (w zależności od diagnozy) celem zaopatrzenia w pomocowe środki zaopatrzenia ortopedycznego.

O możliwości skorzystania z bezpłatnych badań rodzice będą informowani po raz pierwszy przy wypisie noworodka z SPSZOZ w Lęborku, następnie zostaną powiadomieni indywidualnym zaproszeniem przesłanym pocztą.

Rodzice dzieci urodzonych w innych szpitalach, a zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego mogą rejestrować się telefonicznie w Centralnej Rejestracji Poradni Specjalistycznej SPSZOZ w Lęborku / budynek dawnego oddziału Psychiatrycznego – nr tel.  59 8635 289, 59 8635 283 lub zgłaszać się osobiście.

Badania realizowane będą we wtorki i czwartki o godz. 7:30 w gabinecie lekarskim na parterze Poradni Specjalistycznej.

 1. Badania obrazowe piersi w zakresie wczesnego wykrywania nowotworu piersi.

Badaniami objęte są kobiety z terenu powiatu lęborskiego, w wieku od 34 do 49 lat, które
w ostatnich 12 miesiącach nie miały wykonanych badań USG piersi oraz kobiety po 70 roku życia, które w ciągu 24 miesięcy nie miały wykonanego badania mammograficznego.

W ramach jednego badania profilaktycznego zostaną wykonane następujące czynności:

 1. zebranie wywiadu,
 2. badanie palpacyjne piersi wykonane przez lekarza radiologa z nauką samodzielnego wykonywania

badania palpacyjnego przez kobietę,

 1. kwalifikacja do wykonania odpowiedniego badania (usg piersi, mammografia lub oba badania

równoczasowo — w zależności od wieku kobiety, obciążenia dziedzicznego oraz budowy piersi),

 1. wykonanie badania (usg, mammografia),
 2. wydanie wyniku przeprowadzonego badania,
 3. ustalenie czasu wykonania następnego badania profilaktycznego lub w sytuacji stwierdzenia patologii wymagającej leczenia - stosowne skierowanie pacjentki.

Na badania można rejestrować się telefonicznie /nr 59 8 635 227, 59 8 635 260/ lub osobiście w rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej /I piętro - RTG/ Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lęborku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

Bezpłatne badania