Wprowadzenie usługi laseroterapii oraz zmodernizowanie wykonywanych usług okulistycznych

przez zmianę parametrów jakościowych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu w powiecie lęborskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.