• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

21 Listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego to moment, w którym zwracana jest szczególna uwaga na pracę osób pomagającym potrzebującym, czyli pracowników socjalnych, a także asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, placówek opiekuńczo-wychowawczych, osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w instytucjach pomocowych, jak również pracowników organizacji pozarządowych.

 Wszystkim pracownikom socjalnym życzymy,  by każdy dzień pracy z podopiecznymi przynosił  zadowolenie i satysfakcję, by wysiłek i poświęcenie zyskiwało społeczną sympatię i wdzięczność. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, zmagania się z  pandemią, życzymy dużo wytrwałości i sił.

Dziękujemy, że jesteście