• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

5 oczek w górę

Na 10 miejscu w rankingu Związku Powiatów Polskich uplasował się Powiat Lęborski w rankingu sporządzonym za rok 2018. Tym samym uplasował się o 5 pozycji wyżej, niż w roku poprzednim.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w podziale na: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Powiat Lęborski analizowany jest wśród średnich powiatów – do 120 tys. mieszkańców. Ocenie podlegało 58 wskaźników w 10 grupach tematycznych, od działań proinwestycyjnych po rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego. Maksymalną liczbę punktów Powiat Lęborski uzyskał w ocenie ilości pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych, wielkości środków przeznaczanych na szkolenie kadry, wielkości środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych przez NGO, przeprowadzenie programu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz za program polityki zdrowotnej. Maksymalną liczbą punktów doceniono również działania na rzecz podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli i pracowników powiatowych jednostek oświatowych, organizację powiatowego konkursu adresowanego do mieszkańców powiatu, a także za inicjatywy pomagające zachować specyfikę regionu, pielęgnować lokalne zwyczaje i charakterystyczne obrzędy. Kompletem punktów doceniono również stronę internetową za jej zgodność z Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, czyli zbiorem zasad, jakimi powinni kierować się twórcy stron, aby przygotowane przez nich strony były maksymalnie dostępne. W pierwszej dziesiątce Powiat Lęborski znalazł się w towarzystwie dwóch innych pomorskich powiatów – słupskiego i chojnickiego.

Awans w rankingu i uzyskanie tak dobrego wyniku w znaczących obszarach podlegających ocenie, to efekt pracy kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, urzędników samorządowych, za co Starosta i Zarząd Powiatu składają serdeczne podziękowania.