• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Aktywna tablica

 Technikum nr 2 w Lęborku w Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku zakwalifikowało się do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”. Kwota przyznanej dotacji wyniesie 14.000, natomiast kwota wkładu własnego Powiatu  Lęborskiego to 3.500 zł. Łączna kwota, która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu to 17.500 zł.

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także szkoły za granicą mogły ubiegać się o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach kolejnej edycji programu „Aktywna tablica”. W 2020 r. środki mają być przeznaczone przede wszystkim na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie dźwięku i głosu. Program jest finansowany w 80 procentach z budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących. Rząd przeznaczył na ten cel 35 mln zł.