Camino 2022

Utworzono: 19-09-2022

Po raz 14. W Rybackim Centrum Kultury i Formacji „Boleniec” w Łebie spotkali się uczestnicy dyskusji w ramach debaty z cyklu pogranicza. Tematem było : „Wartości chrześcijańskie a europejskie. Chrześcijaństwo kształtujące tożsamość Europy”. W dyskusjach uczestniczyła starosta Alicja Zajączkowska.

W dyskusji uczestniczyło w sumie 12 panelistów – profesorów różnych uczelni z całej Polski. W dyskusję wprowadził ks. prof. Henryk Skorowski referatem „Wartości chrześcijańskie istotnym elementem kultury europejskiej”. W zakresie relacji wartości wobec traktatów Unii Europejskiej temat przedstawił prof. Edmund Wittbordt. Z kolei o narodowym wymiarze wartości, czy w ogóle wartości mają narodowość, czy są uniwersalne, mówił dr Marcin Zarzecki, odnosząc się do badań systemów wartości młodzieży w krajach Unii Europejskiej. Swoje miejsce podczas konferencji znalazły zagadnienia dotyczące ryzyka neopogaństwa w Europie, tolerancji kultur i religii oraz współczesnych wojen kulturowych.
W debacie uczestniczyli działacze społeczni, samorządowcy i politycy. Wśród gości debaty wystąpił senator Kazimierz Kleina, starosta Alicja Zajączkowska, czy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Łeby, Jan Kużownik.