• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Centrum zachęca – oddaj krew!

Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zachęcali osoby odwiedzające siedzibę lęborskiego starostwa, do tego, by zostać honorowym dawcą krwi. To była pierwsza z akcji, które zaplanowane zostały, jako wydarzenia cykliczne.

Krwi potrzebują nie tylko ofiary wypadków, czy osoby poddające się zabiegom operacyjnym, ale również osoby przewlekle chore, np. na białaczkę. Krwiodawcą można zostać w wieku od 18 do 65 lat i oddać jednorazowo 450 ml krwi, nie częściej niż co dwa miesiące. Współczesne krwiodawstwo umożliwia nie tylko oddawanie krwi, ale także donację poszczególnych jej składników: osocza, płytek krwi, leukocytów czy erytrocytów. Sama idea krwiodawstwa to dzielenie się z potrzebującymi darem życia, o czym podczas rozmów edukacyjnych z potencjalnymi krwiodawcami rozmawiały: Dagmara Ingielewicz-Daszkiewicz i Mirosława Świątczak z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II. Chętni z powiatu lęborskiego mają do dyspozycji Terenowy Oddział RCKiK, który mieści się w budynku miejscowego szpitala. W trakcie spotkania można było skorzystać z porad pielęgniarskich i uzyskać wstępną informację czy spełnia się kryteria, by zostać dawcą krwi. Cykliczne spotkania w starostwie będą się odbywały co miesiąc.