• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Certyfikat po raz XVII

Finałowa Gala Certyfikatu Promocji Ziemi Lęborskiej odbędzie się 5 czerwca br. w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Statuetki otrzymają podmioty najbardziej zasłużone dla promowania powiatu lęborskiego. Do 25 marca czekamy na zgłoszenia podmiotów wraz ze zgodną kandydata na udział w postępowaniu konkursowym (druki w załączniku). Dokumenty dostarczyć należy do Referatu Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Lęborku (pokój 22).

Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najaktywniejszych podmiotów i osób fizycznych z regionu Ziemi Lęborskiej za działalność promocyjną oraz popularyzacja osiągnięć gospodarczych i społecznych. Otrzymanie certyfikatu możliwe jest za wyjątkowe osiągnięcia promujące Ziemię Lęborską, np. w kategorii: „Przedsiębiorstwo Ziemi Lęborskiej”, „Produkt turystyczny Ziemi Lęborskiej”, za szczególną działalność społeczną, wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Ostateczne kategorie corocznie ustala Kapituła na podstawie nominacji zgłoszonych przez uprawnione podmioty. Kapituła ma również prawo do wnioskowania o przyznanie nagród specjalnych.
O nadanie certyfikatu może się ubiegać osoba fizyczna lub podmiot prawny, promujące Ziemię Lęborską na forum regionalnym poprzez osiągane sukcesy. Kandydat może ubiegać się o wyróżnienie osobiście, bądź zostać zgłoszony przez wnioskodawców: jednostkę samorządu terytorialnego, samorządy gospodarcze, organizacje społeczne, inne jednostki i organizacje zainteresowane konkursem. Wyróżniony może zostać także produkt turystyczny lub turystyczna atrakcja ciesząca się uznaną, wzrastającą w ocenianym roku renomą wśród osób odwiedzających Ziemię Lęborską. Zgodnie z przyjętymi zasadami, certyfikat z tego samego tytułu, można uzyskać nie częściej, niż co 3 lata.
Laureatów wyłania Kapituła Certyfikatu, powołana przez Starostę Lęborskiego, zaś ostatecznie – statuetki i wyróżnienia przyznaje Zarząd Powiatu Lęborskiego na wniosek Kapituły. Wymierną korzyścią dla laureatów jest prawo do używania tytułu w promocji swojej działalności gospodarczej i społecznej.

Kto w tym roku otrzyma Certyfikat, okaże się podczas uroczystej Gali – 5 czerwca w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1. Do udziału w Gali zostali zaproszeni wszyscy laureaci minionych edycji konkursu, przedstawiciele biznesu, samorządowcy, działacze społeczni i kulturalni, reprezentanci instytucji państwowych.
Równolegle z Galą Certyfikatu odbędzie się inauguracja Lęborskich Dni Techniki, organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną. Technicy przyznają swoje nagrody dla najlepszego nauczyciela zawodu oraz tytuły Mister Budownictwa i Menadżer Ziemi Lęborskiej.