• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej – Edycja 2018

Po raz kolejny startuje edycja corocznego konkursu Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej. Tradycyjnie, w roku bieżącym, oceniane będą efekty osiągnięć za rok miniony. To już XVI edycja tego prestiżowego konkursu.

Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najaktywniejszych podmiotów i osób fizycznych z regionu Ziemi Lęborskiej za działalność promocyjną oraz popularyzacja osiągnięć gospodarczych i społecznych.
Otrzymanie certyfikatu możliwe jest za wyjątkowe osiągnięcia promujące Ziemię Lęborską, np. w kategorii: „Przedsiębiorstwo Ziemi Lęborskiej”, „Produkt turystyczny Ziemi Lęborskiej”, za szczególną działalność społeczną, wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Ostateczne kategorie corocznie ustala Kapituła na podstawie nominacji zgłoszonych przez uprawnione podmioty. Kapituła ma również prawo do przyznania nagród specjalnych.
O nadanie certyfikatu może się ubiegać osoba fizyczna lub podmiot prawny, promujące Ziemię Lęborską na forum regionalnym poprzez osiągane sukcesy. Kandydat może ubiegać się o wyróżnienie osobiście, bądź zostać zgłoszony przez wnioskodawców: jednostkę samorządu terytorialnego, samorządy gospodarcze, organizacje społeczne, inne jednostki i organizacje zainteresowane konkursem. Wyróżniony może zostać także produkt turystyczny lub turystyczna atrakcja ciesząca się uznaną, wzrastającą w ocenianym roku renomą wśród osób odwiedzających Ziemię Lęborską. Zgodnie z przyjętymi zasadami, certyfikat z tego samego tytułu, można uzyskać nie częściej, niż co 3 lata.
Laureatów wyłoni Kapituła Certyfikatu, powołana przez Starostę Lęborskiego. Udział w konkursie jest – jak zawsze – bezpłatny. Wymierną korzyścią dla laureatów jest prawo do używania tytułu w promocji swojej działalności gospodarczej i społecznej. Oprócz statuetek dla laureatów, Kapituła przyzna również wyróżnienia pozostałym nominowanym finalistom.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Lęborku wypełnionej kart zgłoszenia oraz zgody kandydata na udział w postępowaniu konkursowym do dnia 21 marca br.