Dni Edukacji Narodowej w Starostwie

Utworzono: 15-10-2021
Wręczeniem 8 nagród Starosty Lęborskiego dla dyrektorów i nauczycieli podległych placówek oświatowych, rozpoczęły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowane w budynku starostwa, w dniu 14 października br. W spotkaniu, prócz nagrodzonych uczestniczyli także : dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, nauczyciele, przedstawiciele Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku, przedsiębiorcy oraz przedstawiciel Powiatowej Rady Oświatowej.
Dzień Edukacji Narodowej to święto upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zatwierdzonej przez Sejm 14.10.1773 r. Dzień Nauczyciela to okazja do wyróżnienia najlepszych w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli – wspominała podczas inauguracji spotkania Ewa Burak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sprawa Społecznych. Naczelnik poinformowała zgromadzonych gości o przyznanej nagrodzie Pomorskiego Kuratora Oświaty za całokształt pracy zawodowej Grzegorzowi Popinowi – dyrektorowi Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku.
Składając życzenia, Starosta Alicja Zajączkowska, podziękowała wszystkim pracownikom oświaty za trud odpowiedzialnej pracy, szczególnie mijającego pandemicznego roku szkolnego. Życzyła satysfakcji z pracy, kształtowania osobowości uczniów, odkrywania talentów i wspierania rozwoju młodych ludzi w dążeniu do mądrości i odpowiedzialności. Wicestarosta zaś, podkreślił znaczenie organu prowadzącego, dla którego oświata w ogólnym słowa znaczeniu odgrywa bardzo ważną role, ale też staje się jednym z wiodących tematów, podczas planowania budżetu Powiatu. Wicestarosta wspomniał o wielu inwestycjach i realizowanych projektach, które odgrywają kluczową rolę w podnoszeniu poziomu i standardu edukacji. Do życzeń dołączyły się również przedstawicielki Związków Zawodowych: Haliny Ługowska – Siłka prezes lęborskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Aleksandra Werra- Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku.
Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej były także doskonałą okazją do
złożenia podziękowań i upominków przedstawicielom Powiatowego Cechu Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lęborku, za wspieranie szkolnictwa zawodowego oraz przedsiębiorcom którzy podobnie jak nauczyciele, uczą młodzież rzemiosła. Pamiątkowe Grawertony otrzymali: Iwona Grześko –Zakład Fryzjerski Damsko-Męski, Danuta Czechowicz – Restauracja „Karczma Rycerska”, Dorota Żmudzka – Miotke –Sklep Ogólnospożywczy ,,DOROTA” oraz Jan Domaros – Hurtownia Papiernicza „AUT”.