• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Do Dziechlina nową drogą

Zakończyła się przebudowa drogi do Dziechlina. Oddana oficjalnie wczoraj (19.11) do użytku droga, uzyskała finansowe wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja była realizowana przez Powiat Lęborski w partnerstwie 50/50 z Gminą Nowa Wieś Lęborska.

Ogólny koszt przebudowy to 827,8 tys. zł. 323,9 tys. stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace prowadzone były na odcinku o długości 2,260 km od Drogi Krajowej nr 6 do miejscowości Dziechlino i polegały na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji jezdni, przebudowie skrzyżowania w Dziechlinie, wykonaniu poszerzeń, przebudowie zjazdów i chodników, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Pracom drogowym towarzyszyło karczowanie krzewów, oczyszczenie rowów i przepustu z namułu, wykonanie regulacji zaworów wodociągowych oraz wykonanie przebudowy sieci teletechnicznej w miejscowości Leśnice. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Dromos” Sp. z o.o. z Kartuz. – Cieszę się, że zarówno mieszkańcy Dziechlina, jak i wszystkie osoby odwiedzające tę część powiatu lęborskiego o niewątpliwie urokliwych walorach krajobrazowych, zyskali drogę o bardzo dobrze wykonanej nawierzchni – mówi Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski, podczas przekazania drogi do użytku – Czynimy starania, by systematycznie poprawiać stan całej sieci dróg w powiecie, a służy temu doskonała współpraca z gminami, które chętnie przyłączają się do partnerskiego współfinansowania. Niebagatelnym wsparciem jest również Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, z którego środki umożliwiają wykonanie większego zakresu prac, niż te, które można byłoby zrealizować w oparciu wyłącznie o środki z powiatu i gmin.
Wkrótce zostaną oddane do użytku kolejne przebudowane odcinki dróg lokalnych, a Zarząd Dróg Powiatowych pracuje już nad koncepcją przyszłorocznych realizacji inwestycji drogowych w powiecie.