• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Do Janowic nową nawierzchnią

Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej 1309G i 1311G do Janowic. W otwarciu przebudowanego odcinka uczestniczyli: Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski , Wojciech Guźniczak, Zastępca Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska, Adrian Wenta, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku wraz z pracownikami oraz wykonawca. Zakończenie drugiego  etapu kompleksowej przebudowy planowane jest w pierwszym półroczu 2020 roku.

Pierwszy etap przebudowy dotyczył odcinka o łącznej długości 0,700 km. Prace wykonane zostały w czasie zaledwie pięciu tygodni. Postępowi robót sprzyjały przychylne drogowcom warunki pogodowe. Nie we wszystkich miejscach udało się uzyskać pożądaną szerokość drogi. – Wynika to z decyzji jaką przedstawiła nam Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wskazując na konieczność zachowania części istniejącego drzewostanu w pasie drogowym – mówi Adrian Wenta, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Pomimo tych ograniczeń, standard drogi i komfort korzystania z niej uległ znaczącej poprawie. W miejscach, w których pozostały drzewa w skrajni, ustawione zostały stosowne znaki ostrzegawcze. Termin zakończenia przewidziano na ostatni dzień maja przyszłego roku. Jak mówi A. Wenta, dodatkowo motywującym elementem do planowej przebudowy  jest odbywający się na tej m.in. trasie rajd kolarski „Cyklo Lębork”. Oznacza to, że wykonawcy poczynią wszelkie starania, by zakończyć inwestycję do planowanej daty rajdu, tj. do 28 kwietnia. O ile korzystne warunki pogodowe i łagodna zima utrzymają się, ten przyspieszony termin wydaje się być bardzo realny.
Trwająca obecnie  przebudowa jest kontynuacją inwestycji z 2017 roku. Polega ona  na odnowie istniejących elementów betonowych ulic: krawężników, obrzeży, oporników i chodników. Na odcinku drogi powiatowej nr 1309G, pomijając zwartą zabudowę w miejscowości Janowice, zmianie ulegnie istniejąca nawierzchnia jezdni. Po przebudowie drogi cała szerokość jezdni będzie pokryta nowym asfaltem na sumaryczną szerokość 5,5 m (pierwotnie 4,0 m). Na odcinku drogi powiatowej nr 1311G w miejscowości Janowice wykonane zostanie utwardzenie istniejącego pobocza gruntowego chodnikiem w celu stworzenia bezpiecznego i dogodnego dojścia mieszkańcom do cmentarza parafialnego. Na istniejącej nawierzchni zostanie położony nowy dywanik asfaltowy. Przeniesiona zostanie również zatoka autobusowa, która  poprawi bezpieczeństwo mieszkańców na skrzyżowaniu. Usunięte zostaną zakrzaczenia, wykopane rowy, wyprofilowane zostaną skarpy.