• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Domy z dofinansowaniem

Domy Pomocy Społecznej w Lęborku otrzymały dofinansowanie z rezerwy celowej, przeznaczonej na przygotowanie i zabezpieczenie DPS-ów przed wzrostem zakażeń wywołanych patogenem SARS-CoV-2.

Środki przyznał Wojewoda Pomorski w ramach dotacji celowej uruchomionej przez Ministra Finansów na wniosek Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla województwa pomorskiego. Dofinansowanie pokrywa w 80 proc. realizację zadań własnych z działu pomocy społecznej
w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym i jest przeznaczone na bieżącą działalność DPSów. Domy Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski, w bieżącym roku miały możliwość dwukrotnego skorzystania z dodatkowych środków. Ogółem dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 i Nr 2 w Lęborku przyznano dotacje w wysokości 126.752 zł. Jeszcze w tym roku lęborskie domy pomocy społecznej otrzymać mają środki z rezerwy celowej w kwocie 97.970 zł.

W każdym przypadku przyznawania dotacji, pod uwagę brane były: ilość przyznanych środków dla województwa pomorskiego z budżetu centralnego oraz zgłoszone przez wnioskodawców potrzeby, dotyczące bieżącej działalności domów pomocy społecznej w zakresie wydatków osobowych, uwzględniających funkcjonowanie jednostek w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Warto dodać, że wcześniej, lęborskie DPSy miały możliwość skorzystania z dodatkowych środków przyznanych w formie grantów, dzięki uczestnictwu w projekcie realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pn. Pomorskie S.O.S., finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 5.4.2 – Zdrowie na rynku pracy). Dzięki otrzymanym grantom można było doposażyć placówki m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące i sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19.