DOTACJA Z MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ Program CYBER.MIL z klasą w roku szkolnym 2021/2022

Utworzono: 06-09-2021

W ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej " CYBER.MIL z klasą " Powiat Lęborski otrzymał dotację na dofinansowanie zadań bieżących polegających na utworzeniu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oddziału szkolnego realizującego program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Środki te zostaną przeznaczone na wyposażenie pracowni informatycznej, wynagrodzenie nauczycieli oraz zakup jednolitego ubioru dla uczniów tej klasy.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 roku to 281.754,02 zł, z czego dotacja przyznana przez Ministerstwo Obrony Narodowej wyniesie 225.403,22 zł, co stanowi 80% kosztów realizacji zadania.

Głównym celem programu jest wykształcenie potencjalnych kandydatów do korpusów osobowych kadry zawodowej i naukowej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży cyberbezpieczeństwa.