• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

DPS nr 2 z dodatkowymi środkami

Dodatkowe środki otrzyma Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku w związku z programami pomocowymi realizowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Wcześniej umowę na środki z tego źródła podpisał DPS nr 1.

Projekt Pomorskie S.O.S. to program współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego realizacja wynika z zapisów ustawy z 2 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn.zm.). Zgodnie z założeniami projektu, samorządy zyskały możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe (w ramach grantów) dla pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz hospicjów. Środki w ramach tego projektu dedykowane są instytucjom świadczącym na co dzień różne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, długotrwale chorych oraz w podeszłym wieku. W ramach grantu możliwe jest doposażenie placówek m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19. Zarząd Powiatu Lęborskiego jednogłośnie podjął uchwałę o udziale w tym projekcie wyznaczając w roli beneficjentów programu w powiecie lęborskim oba Domy Pomocy Społecznej. DPS nr 2 otrzyma 66 tys. zł. Wcześniej DPS nr 1 podpisał umowę na kwotę 105 tys. 600zł.