• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Dwunasty w piętnastce najlepszych

Po raz trzeci z rzędu powiat lęborski trafił do „złotej piętnastki” w rankingu Związku Powiatów Polskich. W kategorii powiatów w kategorii od 60 do 120 tys. mieszkańców, nasz powiat zajął 12 miejsce, nieznacznie tylko ulegając powiatowi słupskiemu.

Eksperci ZPP oceniają samorządy według kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych. Lider rankingu na koniec roku otrzymuje prestiżowy tytuł: „Dobry Polski Samorząd”.
Są to kryteria takie jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Maksymalne noty przyznano za przeprowadzenie programu polityki zdrowotnej, wielkość środków wydatkowanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, a także za promocję aktywnego stylu życia poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym, rozwój szkolnictwa zawodowego, wspieranie inicjatyw integrujących lokalną społeczność oraz za udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i pracowników powiatowych jednostek oświatowych. Na maksymalną punktację zasłużyła również strona internetowa, spełniająca standardy dostępności Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0. Chodzi tu głównie o dostępność treści na stronie dla szerszego grona użytkowników niepełnosprawnych, w tym dla osób niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących, osób mających trudności w uczeniu się, osób z ograniczeniami kognitywnymi, niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami mowy, nadwrażliwością na światło, oraz osób z niepełnosprawnościami złożonymi. Najwyższe oceny punktacyjne powiat lęborski uzyskał m.in. za wielkość środków finansowych przeznaczonych na szkolenie kadry, co przekłada się na systematyczny rozwój kompetencji urzędników dbających o sprawną obsługę klientów starostwa. Kolejne wysokie noty, powiat otrzymał za ilość pozyskanych środków finansowych, pochodzących z funduszy zewnętrznych, sprawne działanie elektronicznego obiegu dokumentów i systemu usług elektronicznych e-urząd. Jakość pracowni informatycznych działających na terenie powiatu lęborskiego, działania przekładające się na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne, a w szczególności inicjatywy służące zachowaniu specyfiki, stanowiły również element, który zwrócił uwagę twórców rankingu.