Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku

Utworzono: 13-10-2021

Ośmiu uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, uzyskało stypendia Starosty Lęborskiego, za wybitne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2020/21.  Uroczysty apel, poświęcony Dniu Edukacji Narodowej, zorganizowany w auli szkoły w dniu 13 października 2021 r. , był doskonałą okazją do wręczenia przez Wicestarostę Edmunda Głombiewskiego oraz Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku,  okolicznych dyplomów. Oprócz dyplomów, uczniom przez najbliższy rok szkolny będą wypłacane stypendia pieniężne.  

Podczas apelu uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Tym samym oficjalnie włączeni zostali do społeczności szkoły – wspomniał dyrektor Grzegorz Popin. Choć ubiegły rok z powodu panującej pandemii był bardzo trudny i wymusił realizację edukacji zdalnej, pozwolił na dostrzeżenie wybitnych osiągnięć kilkunastu nauczycieli ZSMI i właśnie za nie podczas apelu 13.10 zostali nagrodzeni.