Dzień Edukacji w Mieście i Powiecie

Utworzono: 12-10-2018

Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w mieście i powiecie lęborskim. Nagrodzono najlepszych nauczycieli i uczniów.

 

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Sali Rajców Urzędu Miejskiego, powiatowa gala związana z tym dniem – w Liceum Ogólnokształcącym nr 1. W obu uroczystościach wzięli udział przedstawiciele miasta i powiatu. Ponieważ DEN w tym roku przypada na dzień wolny od pracy, uroczystości odbyły się dwa dni wcześniej.

Uroczystość otworzyła Teresa Ossowska - Szara, Starosta Lęborski. – Wyniki osiągane w naszych szkołach są wyższe, niż w szkołach województwach pomorskiego – mówiła Teresa Ossowska – Szara, Starosta Lęborski - Mamy w naszych szkołach 270 etatów nauczycielskich. Mamy bardzo dobrą ofertę oświatową zabezpieczającą potrzeby powiatu lęborskiego w pełni. Jestem pełna uznania dla wysiłków osiąganych zarówno przez nauczycieli jak i pozostałych pracowników oświaty w kwestii dokonań edukacyjnych. Wydatki Powiatu na oświatę wysokości ok. 50 mln zł przekładają się na osiągane wyniki. Dumni jesteśmy z faktu, że lęborska oświata utrzymuje tak wysoki poziom. Chciałabym, żeby młodzież w całym kraju za szkół podstawowych przechodziła do takich szkół średnich, jakie funkcjonują w powiecie lęborskim.
Podczas uroczystości Starosta Lęborski Terasa Ossowska - Szara i Przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego Waldemar Walkusz pogratulowali i wręczyli kwiaty Małgorzacie Bresler uhonorowanej Złotym Krzyżem Zasługi. Następnie Starosta Lęborski i Wicestarosta Lęborski Elżbieta Godderis wręczyły Nagrody Starosty dyrektorom szkół i placówek Powiatu Lęborskiego oraz wyróżnionym nauczycielom. Podziękowania otrzymali również przedstawiciele Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku, za  wspieranie szkolnictwa zawodowego i edukację uczniów nauki rzemiosła. Ich praca  w kształceniu młodzieży jest nieodzownym elementem w kształceniu młodzieży. Okoliczne grawertony otrzymali: Barbara Gransztof Punkt Gastronomiczny „Hogata”, Stanisław Jankowski Firma Usługowo – Handlowa „STAŚ, Kazimierza Pioch Piekarnia – Cukiernia i Spółka Kwidzyńscy i Sawiccy Zakład Budowlano-Montażowy ,,ARKADA” . Uroczystość z okazji DEN była dobrą okazją, do nagrodzenia uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych za uzyskanie wysokich wyników w nauce w roku szkolnym 2017/2018. Na liście Stypendystów Starosty Lęborskiego znalazła się rekordowa jak dotąd liczba osób, w tym uczniowie i absolwenci: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,  Zespołu Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, Zespołu Szkół Mechaniczno – Informatycznych, Powiatowego Centrum Edukacyjnego- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku. Na szczególne wyróżnienie zasłużyło również troje uczniów  naszych szkół ponadgimnazjalnych, którzy wykazali się dużą empatia i uczciwością. Uczniowie ci znaleźli portfel z pokaźną sumą gotówki i oddali go lęborskiej policji. Za godna postawę Pani Teresa Osowska – Szara, Starosta Lęborski i Mariusz Meyer Komendant Powiatowej Policji w Lęborku uhonorowali młodzież okolicznościowymi upominkami.

Wcześniej podobne uroczystości odbyły się w Urzędzie Miejskim w Lęborku. Na reprezentacyjnej Sali Rajców nagrody otrzymali najlepsi dyrektorzy miejskich placówek oświatowych oraz najwybitniejsi uczniowie, począwszy od szkół stopnia podstawowego, po wyższe uczelnie.

Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i
Dzień Edukacji w Mieście i