Dzień Edukacji w Starostwie

Utworzono: 14-10-2020

Starosta Lęborski – Alicja Zajączkowska spotkała się w środę (14.10.2020) z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski. Spotkanie stało się okazją do wręczenia okolicznościowych nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Z zachowaniem reżimów sanitarnych, wymaganych w związku z panującą pandemią, w bardzo ograniczonym liczebnie gronie starosta przyjęła dyrektorów w sali obrad Rady Powiatu Lęborskiego. Dyrektorom towarzyszyli rzemieślnicy, którzy również pełnią ważną rolę w kształceniu zawodowym młodzieży z terenu powiatu, stanowiąc wsparcie dla szkolnictwa zawodowego oraz posiadających, jako członkowie Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ogromny wkład w rozwój rzemiosła na terenie powiatu.

Nagrody i podziękowania Starosty Lęborskiego otrzymali:
Katarzyn Wach – dyr. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
Hanna Janczak – dyr. Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu
Danuta Rybak – dyr. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Teresa Szczepańska – dyr. Młodzieżowego Domu Kultury
Róża Karwat – dyr. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Tomasz Tutak – dyr. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
Grzegorz Popin – dyr. Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych
Artur Obolewski – dyr. Powiatowego Centrum Edukacyjnego
Wojciech Siedlik – dyr. Państwowej Szkoły Muzycznej i Powiatowego Ogniska Artystycznego
Marta Grzenkowicz - szkoli w zawodzie fryzjer - SALON FRYZJERSKI „MARTA”
Marcin Becker - szkoli w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych - „AUTO – BECKER”
Mieczysław Szulga - szkoli w zawodzie murarz – tynkarz - USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE
Szczepan Tryba - szkoli w zawodzie sprzedawca - AGENCJA HANDLOWO – USŁUGOWA „SEZAM – BIS”

Dzień Edukacji w Starostwie
Dzień Edukacji w Starostwie
Dzień Edukacji w Starostwie
Dzień Edukacji w Starostwie
Dzień Edukacji w Starostwie
Dzień Edukacji w Starostwie
Dzień Edukacji w Starostwie
Dzień Edukacji w Starostwie
Dzień Edukacji w Starostwie
Dzień Edukacji w Starostwie
Dzień Edukacji w Starostwie
Dzień Edukacji w Starostwie
Dzień Edukacji w Starostwie
Dzień Edukacji w Starostwie
Dzień Edukacji w Starostwie
Dzień Edukacji w Starostwie