Dzień Pracownika Socjalnego

Utworzono: 22-11-2021

Alicja Zajączkowska - Starosta Lęborski i Edmund Głombiewski - Wicestarosta Lęborski przekazali życzenia, symboliczne wiązanki kwiatów na ręce dyrektorów i listy gratulacyjne dla pracowników jednostek powiatowych zajmujących się szeroko pojętą pracą socjalną.

Okolicznościowe spotkania odbywały się w starostwie. W pierwszym z nich uczestniczyli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z kierownikiem, Bogusławą Lis-Zielińską. W kolejnym – dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Brygida Polaszek i dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1, Jolanta Wilkiel.

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada każdego roku. To święto wszystkich pracowników służb społecznych. Data ta upamiętnia historyczne spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku z udziałem Jacka Kuronia, Joanny Staręgi-Piasek i pracowników pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego.

To więcej, niż zawód, to misja, poświęcenie, oddanie drugiemu człowiekowi – tak można w skrócie określić ideę pracy socjalnej. Tylko ktoś posiadający empatię i współczucie, a jednocześnie odporność psychiczną i konsekwencję w działaniu, jest do niej właściwym kandydatem. To trudne i często niewdzięczne zajęcie, momentami niedostrzegane. Dzień Pracownika Socjalnego to moment, w którym zwracana jest szczególna uwaga na pracę osób pomagającym potrzebującym, czyli również asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, placówek opiekuńczo-wychowawczych, osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w instytucjach pomocowych, jak również pracowników organizacji pozarządowych.