• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wystartował? Jak skutecznie aplikować o dotację? Które z działań uznano za priorytetowe w tym roku?

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku  w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką i Partnerstwem Dorzecze Słupi oraz Stowarzyszenie EDUQ zapraszają na szkolenie „FIO 2019 – zasady aplikowania o dotację”. Szkolenie odbędzie się 15 stycznia 2019r. w godz. 9.00 – 14.00 w Lęborku, Stacja Kultura, ul. Dworcowa 8.

Szkolenie poprowadzi Grażyna Bolewska- prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

W programie szkolenia:

 1. Wytyczne do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (rodzaje wnioskodawców, terminy realizacji, kwoty dotacji idt.).
 2. Wymogi formalne i merytoryczne stosowane na etapie oceny w konkursie.
 3. Priorytety i obszary wsparcia w ramach Programu Operacyjnego FIO
 4. Omówienie formularza wniosku – jak zaplanować całe przedsięwzięcie (koszty, zasoby, narzędzia, harmonogram, rezultaty)

Osoby chcące uczestniczyć w szkoleniu, proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Miejsce szkolenia: LĘBORK, STACJA KULTURA, Ul. Dworcowa 8

Formularze zgłoszeniowe (dostępne w pliku pod ogłoszeniem) prosimy przesyłać na adres: magdalena.pipka@gmail.com

lub dostarczyć osobiście – biuro EDUQ ul. Krzywoustego 1/135 Lębork do dnia 14 lutego 2019 roku do godz. 12.00.

Kontakt telefoniczny 728 945 959