• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

IV Sesja Rady Powiatu Lęborskiego

W Starostwie Powiatowym w Lęborku o godzinie 13.00 rozpoczęła się IV sesja Rady Powiatu Lęborskiego.

Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska złożyła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o zmiany w uchwale o Nadaniu Statutu SPS ZOZ w Lęborku oraz ustalenie składu Rady Społecznej SPS ZOZ – Radni przyjęli wniosek jednogłośnie. Kolejny wniosek o rozszerzenie porządku obrad złożył radny Ryszard Wenta. Chodziło o rozpatrzenie i zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Powiatu. Wniosek również został przyjęty przez Radę.
Tematykę bieżącej sesji zdominowały sprawy finansowe, a więc m.in.: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na  2019 rok oraz podjęcie uchwały, a także rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego na lata 2019-2028 oraz podjęcie uchwały.
Transmisję sesji on-line oglądać można pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=0-z0xuTLkEI

Gośćmi podczas IV Sesji Rady Powiatu Lęborskiego są radne Sejmiku Województwa Pomorskiego : Iwona Mielewczyk i Mirosława Kaczyńska.