Jubileusz kanonika Krenczkowskiego

Utworzono: 07-06-2021

50-lecie posługi kapłańskiej obchodzi ks. dr kan. Henryk Krenczkowski z parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Lęborku, niegdysiejszy proboszcz tej wspólnoty. W uroczystej mszy jubileuszowej (w niedzielę, 6 czerwca), oprócz licznie zgromadzonych parafian, organizacji katolickich, uczestniczyli przedstawiciele władz Powiatu Lęborskiego i miasta Lęborka.

Henryk Krenczkowski święcenia kapłańskie otrzymał w Pelplinie 30 maja 1971 r. z rąk Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego. Pochodzi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brodnicy. Od 1994 r. pełnił funkcje proboszcza parafii NMP Królowej Polski w Lęborku, kiedy w 2018 r. w sprawowaniu obowiązków proboszcza zastąpił go ks. Andrzej Żur. Jest doktorem nauk społecznych i magistrem filozofii chrześcijańskiej. Aktualnie pełni funkcję Kanonika Seniora Kapituły Katedralnej Pelplińskiej. W roku przekazania probostwa następcy, ks. Krenczkowski został uhonorowany przez Radę Miasta Lęborka statuetką „Lęborskiego Lwa” – 20 lipca, podczas uroczystej sesji lęborskiego samorządu miejskiego, inaugurującej Dni Jakubowe 2018. Pożegnanie z parafianami, w związku z przejściem na emeryturę, odbyło się 19.08.2018 r. po 24 latach sprawowania probostwa. Do probostwa w Lęborku, ks. Krenczkowskiego wiodła droga przez parafie w  Smętowie, Grudziądzu, Grębocinie, Godziszewie, Gdyni (dwukrotnie), Redzie, Wejherowie, Iwcu, Starogardzie Gd. i Pelplinie. Od 1998 do 2016 r. pełnił funkcję Dziekana Dekanatu Lęborskiego. – Kapłaństwo to ogromna tajemnica, przed którą przed 50 laty stanąłeś i mimo wielkiej niewiadomej odpowiedziałeś „Tak” Chrystusowi, rozpoczynając podążanie ścieżką Mistrza i wypełniając Jego wolę – głosiła treść listu z życzeniami, który w imieniu władz Powiatu Lęborskiego, przekazała jubilatowi Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski -  Przyjmij czcigodny Księże najserdeczniejsze życzenia. Niech Cię dobry Bóg umacnia i obdarza pełnią swoich darów. Pan Jezus niech będzie z Tobą i niech przez Ciebie błogosławi, a Duch Święty niech Cię umacnia na trudy codzienności.
Jubilat otrzymał również Medal Starosty Lęborskiego w dowód uznania za pełną poświęcenia pracę na rzecz wspólnoty wiernych, Parafii NMP Królowej Polski w Lęborku i społeczności powiatu lęborskiego. W imieniu władz powiatowych, życzenia złożyli również Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski i Danuta Mikołajczyk – Sekretarz Powiatu. Władze miejskie reprezentował podczas uroczystości Witold Namyślak – Burmistrz Miasta Lęborka. Wśród gości pojawili się również księża, którzy rozpoczynali posługę duszpasterską jako wikariusze w parafii zarządzanej przez ks. Krenczkowskiego oraz księża Dekanatu Lęborskiego. – Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia – mówił ks. Sławomir Prabucki – Dziekan Dekanatu Lęborskiego, składając jubilatowi życzenia – 50 lat temu podjąłeś się realizacji chrystusowego wezwania skierowanego niegdyś do apostołów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”. Jako kapłani, pragniemy podziękować, księże kanoniku, za serdeczność, otwarcie, serdeczność, pomoc i rady, które otrzymywaliśmy przychodząc pełnić posługę do Dekanatu Lęborskiego. Pragniemy życzyć tobie, by Pan, który powołał cię do tak zaszczytnej i pięknej posługi, któremu powierzyłeś całe swoje życie, nieustannie Tobie błogosławił i miał ciebie w swojej przemożnej opiece. Maryja Królowa Polski, matka kapłanów, niech cię prowadzi po bezpiecznych drogach twego kapłańskiego życia. Niech twoje kapłaństwo będzie do końca pełne radości.